D-Tales A series by Michiel Veenstra / 972 episodes

D-Tales Aflevering 72: D23, de nabeschouwing

Duration 1 hours and 29 minutes Description
In aflevering 72 van D-Tales geven we een uitgebreide samenvatting van hetgeen er tijdens D23 besproken is. We beginnen met een rondje filmnieuws, waarbij we kort de komende reseases doornemen. Met name Avangers - Infinity War kreeg veel aandacht tijdens de conventie en Jorn legt uit waarom de verwachtingen juist voor deze film zo hooggespannen zijn.

Daarna gaan we door naar de parken. Parijs komt er vooralsnog bekaaid vanaf, maar het zal een kwestie van tijd zijn, voordat daar de plannen voor de toekomst ontvouwd worden. Tijdens het evenement in Anaheim stonden vooral de parken in Amerika centraal en wij bekijken of het enthousiasme van afgelopen weekend nog steeds aanwezig is, of dat er ook wel wat kanttekeningen gemaakt moeten worden bij de op handen zijnde uitbreidingen.

Zet je schrap voor een D-Tales vol darkrides, achtbanen en themagebieden waarin zelfs de bezorgde visser nog even voorbij komt!
Share Also available on iTunes TuneIn D-log.nl
D-Tales Aflevering 72: D23, de nabeschouwing 00:00
Back to series Download episode